Директор Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Олександр Шрамко та старший судовий експерт центру Ольга Дзюра взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченій 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса, що відбулася з 18 по 19 квітня 2019 у м. Харків.

На Міжнародній конференції було розглянуто сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Захід проходив за такими тематичними напрямами: наукова спадщина Заслуженого професора М.С. Бокаріуса та її значення у розвитку сучасної теорії та практики судової експертизи; теорія, історія та методологія судової експертизи; законодавче забезпечення судово-експертної діяльності в Україні; актуальні питання теорії судової експертизи;  експертна практика: сучасні методи та технології; експертна дидактика – перспективи розвитку; міжнародний досвід та перспективи розвитку судово-експертної діяльності в Україні та за кордоном; проблеми реформування судово-експертної діяльності в Україні; шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері судово-експертної діяльності.

Директор Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Олександр Шрамко подав тези доповіді, які увійшли у Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференці на тему: «Використання судово-економічних експертиз при розслідуванні корупційних злочинів»; старший судовий експерт центру Ольга Дзюра – тези доповіді на тему: «Особливості судової експертизи об’єктів авторського права та суміжних прав».