З метою розвитку науково-дослідницької співпраці між Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та Державним вищим навчальним закладом «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя» 19 лютого 2019 року підписана угода про наукову та академічну співпрацю.

Укладена угода дає можливість співпрацювати в напрямках навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, практичної роботи, та взаємного обміну досвідом у галузі інформаційних технологій, комп'ютерно-інформаційних систем,  транспортних технологій, права та судово-експертної діяльності.  Студенти ТНТУ з високим рівнем підготовки мають усі шанси стати  фахівцями НДЕКЦ, де зможуть застосувати свої теоретичні знання у практичній діяльності. Сторони домовились шляхом об'єднання своїх зусиль спільно проводити заходи (семінари, конференції, форуми, «круглі столи», ділові зустрічі, тренінги тощо); сприяти створенню умов для широких ділових та професійних контактів; надавати рекомендації, консультації один одному, що стосуються вирішення науково-практичних програм, вибору партнерів, юридичних і фізичних осіб, яких Сторони вважають придатними і бажаними для залучення їх для спільної діяльності; приймати участь в спільних науково-дослідних та практичних проектах. У процесі виконання поставлених завдань будувати свої взаємини на підставі рівності й захисту інтересів один одного.