12 березня відбулося підписання Договору про співпрацю між Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та Тернопільським національним економічним університетом. Документ підписали директор Центру Олександр Михайлович Шрамко та ректор ТНЕУ Андрій Ігорович Крисоватий. Умовами договору передбачено участь професорсько-викладацького колективу та студентів юридичного факультету у спільних наукових заходах (форумах, симпозіумах, семінарах), проведення тренінгів, навчально-виробничих практик на базі Центру.