Світ довкола сповнений жорстокості та несправедливості. Часто одні люди вчиняють протиправні дії, завдаючи шкоди здоров’ю та життю інших. А розбиратись у скоєному, встановлювати істину доводиться криміналістам. Серед слідів, що виявляють на місці скоєння злочину, завжди можна виявити сліди біологічного походження, джерелом яких є тіло людини, його органи.

Сліди біологічного походження можуть бути утворені кров'ю, спермою, потом, слиною, піхвовими виділеннями, сечею, до них також відносяться волосся, органи і тканини людського організму, кості і їх фрагменти, нігті. Особливе місце серед слідів біологічного походження займає індивідуальний запах людини.

Особливістю слідів біологічного походження являється те,  що встановлення джерела їх походження засновано на аналізі компонентів, біологічна активність яких втрачається під дією: часового фактору, взаємодії з зовнішнім середовищем (волога, температура, сонячне світло і т.д.). Терплячи при цьому деструктивні (в тому числі гнилісні) зміни, такі сліди втрачають видові, групові, статеві і інші ознаки. Нерідко сліди злочинець намагається знищити шляхом їх прання, змивання, забруднення і т.і. Це робить неможливим їх використання для вирішення ідентифікаційних задач, які стоять перед медико-біологічною експертизою.

В силу специфічності слідів біологічного походження та здатності їх до самознищення, велике значення мають кваліфіковані попередні дослідження, фіксація і  правильне  вилучення таких об'єктів на місці події, а також правильність упаковки, умови збереження речових доказів, їх направлення для експертних досліджень.

Виявлені, вилучені та зафіксовані сліди в подальшому досліджують, проводячи ряд експертиз, а саме: судово-імунологічні, судово-цитологічні, генотипоскопічні, дослідження волосся людини та тварин, одорологічні.

Судово-імунологічна експертиза забезпечує встановлення наявності, видової і групової належності об´єктів людського походження (крові, виділень, кісток, тощо). В ході проведення експертизи вирішуються такі запитання як:

-Чи на представлених об`єктах сліди біологічного походження (кров, сперма, слина, піт)?

- Кому належать виявлені обєкти: людині чи тварині? Якщо тварині, то якій?

- Якщо сліди належать людині, то яка їх групова приналежність?

- До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

- Кому з  осіб, які проходять по справі, можуть належати виявлені сліди?

- Чи придатні виявлені сліди для подальшої генотипоскопічної експертизи?

         Високо кваліфікована робота експертів під час огляду місця події дозволяє не пропустити, не втратити цінну слідову інформацію, правильно її зафіксувати та вилучити, а в подальшому дослідити, тим самим допомогти у вирішення питань, що виникають в ході слідства.